BRUSSEL - De snelle groei van vleeskuikens gaat ten koste van het welzijn van de dieren. Door genetische selectie zijn de dieren binnen zes weken voldoende gegroeid om te kunnen worden geslacht.

Dat gaat echter gepaard met problemen als kreupelheid, vocht in de buikholte en het plotseling doodvallen van dieren.

Dat staat in een wetenschappelijk advies dat de Europese voedselautoriteit EFSA woensdag heeft goedgekeurd.

Volgens deskundigen zijn er wel grote verschillen in de mate waarin deze problemen zich voordoen tussen landen en regio's.

Genetische selectie

Ook de verschillende bedrijfsmethoden die worden gebruikt, zijn van invloed. Het welzijn van de dieren kan worden verbeterd door bij de genetische selectie rekening te houden met de plek waar de dieren opgroeien.

Ook moet voorrang worden gegeven aan het terugdringen van het aantal kreupele vogels.

Voedselbeperkingen

Volgens het advies moeten er voedselbeperkingen worden opgelegd om de snelle groei te beperken en zo de dieren gezond te houden. Verder kan het goed voor het welzijn van de vleeskuikens zijn om ze van zitstokken te voorzien.

Preventieve maatregelen om verwondingen van andere dieren te voorkomen, zoals het verwijderen van een deel van de teen of de kam, moeten liefst achterwege worden gelaten. Als ze toch noodzakelijk zijn, moete ze worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel dat daarvoor de minst pijnlijke methode gebruikt.