DEN HAAG - De uitgaven aan de volksverzekering AWBZ zijn de afgelopen tien jaar met bijna driekwart toegenomen. Dat blijkt uit cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

De stijging is volgens het CBS onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en een groei van het aantal persoonsgebonden budgetten.

De zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten kostte vorig jaar 23 miljard euro. Dat komt neer op 1400 euro per hoofd van de bevolking.

Verpleging

De helft werd besteed aan verpleging en verzorging. Een kwart ging naar de gehandicaptenzorg. De rest ging op aan geestelijke gezondheidszorg en overige zorg.

In alle categorieën zijn de uitgaven de afgelopen tien jaar gestegen, hoewel sinds 2007 verscheidene ingrijpende maatregelen zijn genomen om de kosten te drukken.

Budget

Ruim twee derde van het budget voor de AWBZ is afkomstig uit premies. Dat is 835 euro per hoofd van de bevolking. De rijksbijdragen vormen ongeveer een kwart van de totale inkomsten.

De eigen bijdrage is door de jaren heen in absolute omvang stabiel gebleven en zorgde vorig jaar voor 10 procent van de totale ontvangsten.