VOORBURG - Het aantal managers in Nederland is de afgelopen jaren fors gestegen. In 1994 waren er ruim 100.000. Verleden jaar was dat opgelopen tot ruim 175.000.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de beroepsbevolking in Nederland. In die periode is de werkzame beroepsbevolking gestegen van ongeveer 5,8 miljoen mensen naar ruim 7 miljoen mensen. Het aantal managers is in die periode dus relatief harder omhoog gegaan. Dat betekent dat een manager nu minder mensen onder zich heeft dan in 1994.

Het CBS beschouwt een werknemer als manager wanneer hij een baan heeft op minstens hbo-niveau en zich fulltime bezig houdt met leidinggeven.