BRUSSEL - De stresstesten die de vier grootste Nederlandse banken nu ondergaan, leiden er nog niet toe dat de overheid in actie moet komen.

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) krijgt mondelinge signalen over de stresstesten op ABN/Fortis, ING, SNS Bank en Rabobank. ''Als het nodig is zullen we er conclusies aan verbinden. Maar er is geen aanleiding om dat thans aan te nemen'', zei hij dinsdag na EU-beraad over de opzet van de testen.

De minister krijgt meer vertrouwelijke informatie een paar dagen voor de publicatie op 23 juli. Dat geeft hem tijd om zonodig alsnog te hulp te schieten.

Weerstandsvermogen

De testen onderzoeken het weerstandsvermogen van ruim negentig Europese banken. De ministers spraken dinsdag af dat ze de criteria voor de testen grotendeels overlaten aan de toezichthoudende instantie CEBS.

''We moeten niet als politici gaan bepalen hoeveel een staatsobligatie van een bepaald land waard zou moeten zijn. Dat kunnen we beter overlaten aan de experts van de CEBS.''

Griekenland

De minister meldde dat de testen niet uitgaan van de situatie dat een land zijn leningen niet meer afbetaalt. Dat ligt te gevoelig, nadat Griekenland dit voorjaar bijna in die situatie belandde. Wel gaan de testen per bank een overzicht geven hoeveel geld aan welke landen is geleend.

De ministers kunnen in het uiterste geval een beroep doen op een Europese euronoodfonds EFSF, dat bijna in gereedheid is gebracht. Die nieuwe zogeheten faciliteit in Luxemburg kan via de Duitse nationale bank zonodig miljarden euro's ophalen.

Thans liggen er geen aanvragen klaar, aldus De Jager, maar hij sluit niet uit dat op de noodfonds een beroep wordt gedaan.

Transparantie

Minister Didier Reynders van huidig EU-voorzitter België benadrukte dat de testresultaten op 23 juli vooral voor transparantie moeten zorgen. ''We willen een presentatie die de beste garantie voor geloofwaardigheid geeft'', zei hij.

Sommige economen waarschuwen dat de testen aan het licht brengen dat sommige banken nieuw kapitaal nodig hebben. EU-commissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken) zei vol vertrouwen te zijn dat het Europese bankensysteem sterk en veerkrachtig is.

Maar hij voegde eraan toe dat regeringen fondsen zouden moeten hebben voor herkapitalisatie en nationale garantiestellingen voor het geval testen negatief uitpakken.