ATHENE - Griekenland heeft voor het eerst sinds de redding door de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in mei weer geld opgehaald op de kapitaalmarkt.

De Griekse overheid liet dinsdag weten met de uitgifte van kortlopend schuldpapier 1,625 miljard euro te hebben geleend.

De leningen moeten over 26 weken alweer worden afgelost. Het geld wordt gebruikt voor de terugbetaling van andere kortlopende schulden. Griekenland betaalt een rente van gemiddeld 4,65 procent op jaarbasis op de leningen.

Er was veel vraag naar het schuldpapier vanuit investeerders. De overheid ontving bijna vier keer zoveel biedingen als het doelbedrag.

Financiële markten

Op de financiële markten werd het nieuws positief ontvangen. De prijs van de zogenoemde Duitse bundfuture stond dinsdagochtend onder druk. De bundfuture is een contract dat vastlegt dat de eigenaar in de toekomst tegen een bepaalde prijs langlopende Duitse staatsleningen mag kopen.

Als de prijs van Duits staatspapier daalt, is dat over het algemeen een teken dat de onrust op de financiële markten en de zorgen over de zwakke broeders van de eurozone afnemen.

Portugal

Beleggers leken daarmee een verlaging van de kredietbeoordeling van Portugal door kredietbeoordelaar Moody's naast zich neer te leggen. Portugal is een van de eurolanden waarvan experts zich afvragen of het niet, net als Griekenland, in de financiële problemen zal komen.

Griekenland kreeg op het voorlopige hoogtepunt van de Europese schuldencrisis dit voorjaar een pakket noodleningen. Het IMF en de EU stelden 110 miljard euro beschikbaar om te voorkomen dat het land niet aan zijn aflossingsverplichtingen kan voldoen. De Griekse regering neemt omvangrijke maatregelen om zijn relatief grote begrotingstekort terug te dringen.