DEN HAAG - De groei van het aantal Oost-Europese werknemers in Nederland trekt weer iets aan. In maart werkten in Nederland 100.000 werknemers uit Oost-Europese EU-landen.

Dat zijn er 12.000 meer dan in diezelfde maand in 2009, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

In de loop van 2009 groeide het aantal Oost-Europese werknemers op jaarbasis nog wel, maar de groei nam sterk af. Begin dit jaar trok die weer wat aan.

Vier van de vijf Oost-Europese werknemers komen uit Polen. Ruim een derde is vrouw. De helft van de Oost-Europese werknemers is uitzendkracht en eveneens de helft heeft een Nederlands woonadres.

Vooral uitzendkrachten werken (tijdelijk) in Nederland, maar houden hun officiële adres in het land van herkomst, aldus het CBS.

Wintermaanden

In de zomer werken er meer Oost-Europeanen in Nederland dan in de wintermaanden. Dat komt doordat veel Oost-Europeanen seizoenswerk in de landbouw doen.

In de zomer van 2009 bereikte het aantal een piek van bijna 120.000, een kleine 10.000 meer dan in de zomer van 2008.

Tomaten

In de wintermaanden liep het weer terug tot ruim 90.000 om in maart weer duidelijk aan te trekken. ''De piek in de zomer zien we al een aantal jaar'' zegt Jan Latten van het CBS. Ook dit jaar zal dat niet anders zijn.

''De tomaten groeien gewoon door.'' Het is blijkbaar voor werkgevers makkelijker voor dat werk flexibele jongeren uit Oost-Europa in te huren die wel een paar maanden willen werken."

"Een werkloze Nederlander blijft volgens hem liever doorzoeken naar passend werk. ''Een werkloze onderzoeker uit Oss gaat geen tomaten plukken.''

De cijfers van het CBS hebben alleen betrekking op werknemers die in loondienst zijn.