DEN HAAG - De Arbeidsinspectie krijgt meer bevoegheden om werkgevers die hun personeel onderbetalen, aan te pakken. Straks mag de inspectiedienst de administratie van de baas in beslag nemen als er een vermoeden is dat het wettelijk minimumloon wordt ontdoken.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).

De Arbeidsinspectie mag nu alleen de administratie van werkgevers inzien bij onderbetaling en inspecteurs mogen de documentatie kopiëren. Tegen werkgevers die niet meewerken, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Vermoeden

Als bij controles op illegale arbeid overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen worden geconstateerd, mag de Arbeidsinspectie al de administratie van werkgevers in beslag nemen. Dat moet volgens het kabinet ook kunnen bij een vermoeden van overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag.