DEN HAAG - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan vanaf deze maand een actueler beeld geven van de werkloosheid in Nederland dan voorheen. Het CBS kan nu elke maand de stand van de werkloze beroepsbevolking in de voorgaande maand melden.

Tot op heden kon alleen het gemiddelde over een periode van drie maanden worden gepubliceerd.

Uit voor de nieuwe methode aangepaste cijfers blijkt dat de werkloosheid vorig jaar iets lager lag dan eerder werd gemeld. Gemiddeld zat 4,8 procent van de beroepsbevolking zonder baan, waar eerder werd uitgegaan van een gemiddelde werkloosheid van 4,9 procent.

Gevolgen

De gevolgen van de nieuwe meetmethode voor het niveau van de werkloosheid zijn volgens het CBS gering. Op basis van de nieuwe methode kwam de werkloosheid in de maand april, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, uit op 436.000 personen.

In mei waren 435.000 personen werkloos. Eerder werd voor de periode van maart tot en met mei een gemiddelde werkloosheid van 431.000 personen gemeld.