MAASTRICHT - De werkloosheid onder pas afgestudeerde hbo'ers is vorig jaar met 1,9 procent gestegen naar 5,4 procent. De stijging komt vooral voor rekening van studenten die een voltijds opleiding hebben gevolgd.

Zij vinden minder snel werk dan mensen met een deeltijdopleiding. Onder hen is de werkloosheid met 2 procent zeer laag.

Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor uitgevoerd door Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

De werkloosheid onder afgestudeerde hbo-studenten verschilt per sector. Zo zit in de kunst- en economiesector 8 procent zonder werk, maar daalde de werkloosheid in de agrarische sector met 1,7 procent.

Arbeidsmarkt

Van alle hbo-afgestudeerden werkt 83 procent in een functie waarvoor minimaal een hbo-opleiding is vereist. Van verdringing op de arbeidsmarkt door universitair afgestudeerden is dan ook geen sprake, aldus de onderzoekers.