STRAATSBURG - Het risico op 'fout hout' neemt af. Importeurs van hout moeten voortaan steeds controleren of er wel een vergunning was voor de houtkap, wat illegale ontbossing in landen als Indonesië of Brazilië moet tegengaan.

Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met een compromis daarover met de gezamenlijke EU-landen.

Nu is naar schatting 20 procent van het importhout in de EU van illegaal gekapte bomen.

Wereldwijd gaat het om 350 à 650 miljoen kubieke meter 'fout hout' per jaar. Door de illegale kap blijft er meer broeikasgas CO2 in de lucht en verdwijnen dier- en plantensoorten.

Importeur

Europa is een grote importeur van hout. Acties tegen 'fout hout' waren tot dusver zonder veel succes.

EU-landen probeerden vrijwillige afspraken te maken met houtexporterende landen, maar van deze zogeheten FLEGT-akkoorden werden er maar weinig afgesloten.

Gemiste kans

Bas Eickhout (GroenLinks) is blij met de uitkomst. ''Dit is nu de eerste keer dat we het foute hout echt verbieden.''

PvdA-Europarlementariër Judith Merkies vindt het een gemiste kans dat de EU-landen geen minimale sancties willen stellen op overtredingen van het controlesysteem.

Zwakke plek

Europarlementslid Kartika Liotard (voorheen SP, nu Verenigd Links) ziet nog een zwakke plek in het systeem.

In sommige landen zijn vergunningen wel erg makkelijk te krijgen, bijvoorbeeld door corrupte ambtenaren om te kopen. De vraag is nog of er controle moet komen op de vergunningverlening in die landen.

Verheugd

Binnenkort moeten de ministers van Landbouw van de 27 EU-landen zich uitspreken over het akkoord. Demissionair minister Gerda Verburg (Landbouw) reageerde woensdag bijzonder verheugd dat het Europarlement heeft ingestemd met een handelsverbod voor illegaal gekapt hout.

''Dit is een belangrijke stap voor de aanpak van grootschalige illegale houtkap. Het verbod in de EU helpt de ontbossing tegen te gaan en zorgt voor een betere bescherming van planten en dieren in de bossen.''

Niet ver genoeg

Nederland had in 2007 om de wettelijke maatregelen gevraagd. Verburg stemde vorig jaar tegen een voorstel dat volgens haar niet ver genoeg ging.

''Ik wilde een verbodsbepaling, maar andere landen wilden daar niet aan. Ik ben blij dat er in het Europees Parlement wel brede steun is voor een totaalverbod. Ik reken erop dat het nu alsnog geregeld wordt.''