DEN HAAG - De glastuinbouw heeft na lange tijd weer een nieuwe cao. Woensdagavond zijn de bonden en de werkgevers het eens geworden, aldus FNV Bondgenoten. De nieuwe cao loopt tot juli 2003.

Belangrijkste punten zijn volgens de bond een volledig nieuwe regeling voor de werktijden en duidelijke afspraken over de zeggenschap van werknemers in de kassen.

Tevens zijn de partijen het eens geworden over een loonstijging van in totaal 8,8 procent over 2,5 jaar. Die gaat met teruglopende kracht in op 1 januari .

Sinds 1 april zat de sector zonder cao, maar de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst verliepen zeer moeizaam. Voornaamste struikelblok was flexibilisering van de werktijden. Werkgevers willen personeel in drukke tijden langer en in magere periodes korter laten werken.

Werktijden

In de nieuwe cao zijn daar volgens FNV Bondgenoten goede afspraken over gemaakt. Voor werk buiten de reguliere werktijd, tussen 7 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds, krijgen de werknemers een toeslag, net als voor het weekend.

Verruiming van de werktijden kan alleen op beperkte schaal en met instemming van het personeel, individueel of via nog op te richten ondernemingsgraden.