AMSTERDAM - Bijna 9 jaar na de introductie van de euro raken de Nederlanders langzaam maar zeker gewend aan de euro. Vier op de vijf huishoudens zijn nu gewend aan het nieuwe betaalmiddel.

In 2008 was dit nog driekwart, in 2006 twee derde en in 2004 nog maar de helft, zo blijkt uit de donderdag gepubliceerde Gfk Euromonitor 2010.

Het gewenningsproces duurt wel langer dan voor de introductie van de euro was ingeschat. Begin 2002 dacht slechts 2 procent van de Nederlanders er ongeveer een jaar over te doen om aan de euro te wennen, terwijl niemand dacht er meer tijd voor nodig te hebben.

Anno 2010 vindt nog maar driekwart van de Nederlandse huishoudens 'goed aan de euro gewend te zijn', aldus uit het Gfk-onderzoek. Vooral gepensioneerden met een beperkt inkomen en relatief veel mensen in Drenthe en Limburg hebben moeite met de euro.

Guldens

Veel Nederlanders (70 procent) rekenen nog wel eens terug naar guldens. Dit aandeel daalt wel, twee jaar geleden was dit nog 80 procent.

Van degenen die euro's terugrekenen doet 22 procent dit vaak. Bij grote aankopen rekent bijna iedereen nog wel eens terug naar guldens (95 procent) en twee derde doet dit vaak.