DEN HAAG - President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft woensdagavond erkend dat er fouten gemaakt zijn bij de vergunningverlening aan DSB Bank en het toezicht op de bank in de jaren erna. Hij bood daar namens DNB verontschuldigingen voor aan.

In een onderzoek naar het faillissement van DSB stelde een commissie onder leiding van professor Michiel Scheltema dat de bank in 2005 nooit een vergunning had mogen krijgen.

Bovendien, zo stelde Scheltema, greep toezichthouder DNB niet daadkrachtig genoeg in toen DSB in de problemen kwam.

Vergunning

Aanvankelijk meldde Wellink de Kamer dat de vergunning niet op déze manier verleend had moeten worden. Toen dat ergernis opwekte bij parlementariërs benadrukte de DNB-president dat ook hij vindt dat de vergunning helemaal niet afgegeven had mogen worden. ''Met de kennis van nu en met de kennis van toen.''

Volgens hem had DNB meer voorwaarden moeten stellen. ''Ja, het had iets meer en iets beter gekund.'' Hij noemde het ''buitengewoon spijtig en buitengewoon naar'' dat mensen gedupeerd zijn geraakt door het faillissement van de bank.

Professioneel

Wel benadrukte Wellink dat de mensen die bezig zijn geweest met de vergunningverlening en toezicht op DSB hun uiterste best hebben gedaan. ''Die mensen hebben gedaan wat ze in redelijkheid als professioneel handelende vaklieden verondersteld werden te doen.''

Wellink nam niet de woorden 'spijt' of 'excuses' persoonlijk voor zijn rekening. Dat soort woorden kunnen ook juridische consequenties hebben omdat gedupeerden ze kunnen gebruiken voor het indienen van schadeclaims.

Cultuurverandering

De DNB-president beloofde binnen een maand een plan klaar te hebben voor de door de politiek zo gewenste cultuurverandering binnen DNB. Hij gaf aan de noodzakelijke veranderingen zélf door te voeren. Suggesties als zou hij niet de aangewezen persoon daarvoor zijn, wierp Wellink van zich af.

De afgelopen jaren is er bij DNB al veel veranderd, aldus Wellink. ''We zijn een veel opener, vlakkere instelling geworden. We zijn intern en extern veel transparanter. Ik zie mezelf als belichaming dat we niet meer die ivoren toren zijn.''

GroenLinks

In de Kamer is nog niet iedereen tevreden over de beantwoording van Wellink. De VVD wil hem nog een kans geven maar dan moet hij wel met een goed plan voor een cultuuromslag komen. Volgens VVD-Kamerlid Frans Weekers is bij Wellink nog niet goed doorgedrongen dat het roer om moet.

GroenLinks vindt dat de DNB-president de eer aan zichzelf moet houden. Wellinks positie staat al langer onder druk, na kritiek op zijn optreden rond de verkoop van ABN Amro en rond de gevallen IJslandse spaarbank Icesave.