DEN HAAG - Werkgevers- en werknemersorganisaties vinden het onverstandig om gepensioneerden meer inspraak te geven in het bestuur van de pensioenfondsen.

Dat blijkt uit een brief die de sociale partners woensdag vanuit de Stichting van de Arbeid naar de Tweede Kamer stuurden.

Donderdag stemt de Kamer over een wetsvoorstel dat 65-plussers meer inspraak zou moeten geven.

Pensioenfonds

De sociale partners vinden het belangrijk dat werknemers en gepensioneerden zich vertegenwoordigd voelen in hun pensioenfonds. Maar het zou onverstandig zijn als er op één groep gefocust wordt, omdat dan de belangen van andere groepen worden benadeeld.

Zo vinden de werkgevers- en werknemersorganisaties dat bijvoorbeeld ook de belangen van jongeren meer moeten doorklinken; het gaat immers ook over hun pensioenen.

Piet Hein Donner

Demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) liet dinsdag al weten het voorstel geen goed idee te vinden. Zo waarschuwde hij dat door het initiatief een minderheid een besluit kan blokkeren, wat de besluitvaardigheid in pensioenbesturen in gevaar kan brengen.

Hij wees erop dat sociale partners juist een pensioenakkoord hebben gesloten om de oudedagsvoorziening veilig te stellen voor schokken op de financiële markten en de toenemende vergrijzing. Het zou kunnen dat gepensioneerden de afspraak om de premiekosten voor werkgevers en werknemers niet verder te laten oplopen, blokkeren uit vrees dat dit ten koste gaat van hun uitkering.

Machtspositie

VVD-Kamerlid Stef Blok en zijn D66-collega Fatma Koser Kaya rekenen er op dat hun wetsvoorstel met steun van PVV, GroenLinks en SGP bij de stemmingen wordt aangenomen.

Volgens Blok, Koser Kaya en GroenLinks-Kamerlid Jolande Sap wordt al jaren gesproken over meer inspraak voor 65-plussers, maar proberen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers dat steeds tegen te houden om hun machtspositie in de pensioenbesturen zeker te stellen.

Amendement

Het CDA heeft voor de verkiezingen van 9 juni nog een amendement ingediend met steun van PvdA en ChristenUnie om de gepensioneerden minder vergaande invloed te geven dan in het initiatiefwetsvoorstel van VVD en D66.

Sinds de verkiezingen kan dit echter niet meer rekenen op een meerderheid. Wel vindt Donner het wijzigingsvoorstel van het CDA beter, omdat het ook moet zorgen voor meer deskundigheid in de pensioenbesturen.