DEN HAAG - Bedrijven met melkgeiten of melkschapen mogen in elk geval tot 1 juni 2011 niet uitbreiden. Het verbod werd eind 2009 van kracht vanwege de uitbraak van Q-koorts en gold aanvankelijk tot deze zomer.

De demissioniar ministers Gerda Verburg (LNV) en Ab Klink (Volksgezondheid) hebben besloten dat het verbod, dat ook de komst van een nieuw bedrijf belet, nog een jaar blijft gelden.

Nu de beperkingen door het fok- en aanvoerverbod binnenkort vervallen, willen de ministers wel blijven volgen hoe het gaat op de bedrijven.

Houders van melkgeiten en melkschapen mogen voorlopig dan ook niet meer dieren houden dan ze eind 2009 hadden.

Milieuvergunningen

Voor 1 augustus krijgen gemeenten bovendien informatie van het ministerie van VROM. Dat adviseert om zolang het uitbreidingsverbod geldt, uit voorzorg, geen milieuvergunningen meer af te geven voor veehouderijen met melkgeiten of -schapen.

Zo wordt voorkomen dat een bedrijf zich vestigt op een locatie waar dat vanuit het oogpunt van volksgezondheid ongewenst is.

Miskraam

Om de Q-koorts in te dammen, zijn dit jaar ruim 50.000 drachtige dieren gedood. De drastische aanpak moest voorkomen dat de bacterie in grote aantallen kon vrijkomen als dieren met Q-koorts een miskraam zouden krijgen.

Sinds 1 januari registreerde het RIVM 276 menselijke ziektemeldingen; vijf mensen met chronische Q-koorts overleden in 2010.

In 2009 werden de eerste 25 weken van het jaar 1400 patiënten gemeld. Klink en Verburg streven ernaar om de gevolgen van Q-koorts terug te brengen naar de periode van voor 2007. Toen werden in Herpen (Noord-Brabant) steeds meer mensen ziek.