WOERDEN - Bedrijven en consumenten blijken de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's per jaar te veel betaald te hebben voor gas.

Dat zal worden goedgemaakt door lagere tarieven in de komende jaren.

Dat leidt Hans Grünfeld, directeur van de organisatie van zakelijke gebruikers van energie, af uit een vonnis van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).

Het CBB heeft bepaald dat de NMa, die toezicht houdt op de energietarieven, een nieuw besluit moet nemen over de transporttarieven van de beheerder van het landelijke gasnetwerk, GTS. De tarieven die GTS hanteert, werken door naar alle afnemers.

Maria van der Hoeven

Het CBB heeft bepaald dat minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) niet met een beleidsregel had mogen ingrijpen in de tarieven zoals die vanaf 2006 gelden.

De NMa dient als zelfstandig bestuursorgaan zelf hierover besluiten te nemen. De minister greep in, omdat de NMa te weinig rekening zou houden met de hoge kapitaallasten van GTS.

Voorzichtigheid

Ook EnergieNed, de organisatie van energieproducenten, denkt dat het vonnis van het CBB kan leiden tot lagere tarieven.

Een woordvoerder zei met de nodige voorzichtigheid dat het bij een gemiddeld verbruik kan gaan om een bedrag van 5 euro per jaar per huishouden, over de jaren 2009 en 2010. Hij waagt zich niet aan een uitspraak over de periode daarvoor.

Ingegrepen

Minister Van der Hoeven zegt dat ze destijds heeft ingegrepen om een einde te maken aan gesteggel tussen GTS en NMa over de tarieven, waardoor een impasse ontstond. De NMa heeft inmiddels aangegeven dat zij rekening zal houden met de noodzaak van investeringen door GST en met het beleid van overheid. Van der Hoeven heeft er vertrouwen in dat de partijen er nu wel uitkomen.