AMSTERDAM - De kans dat de Nederlandse economie opnieuw in een recessie terechtkomt is nog altijd niet verdwenen. Vooral een verkeerde aanpak van de Europese schuldencrisis kan het economisch herstel schaden.

Daarvoor waarschuwde het economisch bureau van ING woensdag.

De economen wijzen op twee gevaren van de sterk opgelopen overheidstekorten en staatsschulden.

Aan de ene kant bestaat het risisco dat door massale bezuinigingen de economische groei in de ons omringende landen inzakt. Anderzijds is er het gevaar dat de financiële en politieke onrust opnieuw oplaait als landen juist te weinig actie ondernemen.

''Een kleine en handelsgeoriënteerde economie als de Nederlandse is erg gevoelig voor dit soort ontwikkelingen'', aldus ING.

Groei

De bank voorspelt voor 2010 een economische groei van 1,2 procent in Nederland. In 2011 en 2012 wordt de economie volgens de ramingen van het economisch bureau respectievelijk 1,5 en 1,3 procent groter.