LEEUWARDEN - De arbeidsproductiviteit in Friesland is na die in Drenthe de laagste in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dat in opdracht van de provincie en de Kamer van Koophandel (KvK) Friesland werd uitgevoerd.

"Friezen zijn niet lui", zo verzekert directeur E. Jansen van KvK Friesland om overhaaste conclusies voor te zijn. Friezen hebben gemiddeld minder opleiding, de bedrijfsgrootte is relatief gering en Friesland heeft een slechte economische structuur, zo concluderen de onderzoekers van de RUG.

Tevens groeide de werkgelegenheid in Friesland in de onderzochte periode (1990-2000) snel. Daardoor kwamen veel minder productieve Friezen aan het werk.

Voltijd werkende Friezen voegen gemiddeld ruim 50.000 euro aan een product toe. Dat is met uitzondering van delfstoffen en landbouw. Het landelijk gemiddelde is 54.000 euro.

Dr. L. Broersma en Prof.dr. J. van Dijk concluderen verder dat de regionale verschillen wat betreft arbeidsproductiviteit in Nederland relatief groot zijn. In grote landen als Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn ze veel kleiner. De regionale verschillen in werkloosheid zijn echter veel groter.

De onderzoekers vinden het noodzakelijk dat Friesland zijn economie moderniseert. Zeker met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie is daarbij haast geboden. Als de arbeidsproductiviteit niet omhoog gaat, zal veel van de huidige arbeid naar Oost-Europa verdwijnen, zo vrezen Broersma en Van Dijk.