DEN HAAG - Demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid) ziet geen alternatief voor de stop die hij per 1 juli wil op het persoonsgebonden budget (pgb). Hij beloofde de Tweede Kamer dinsdag wel dat er deze zomer goed wordt nagedacht om volgend jaar herhaling te voorkomen.

Het budget voor het hele jaar is nu al met 300 miljoen overschreden en Klink wil daar het nieuwe kabinet niet mee opzadelen.

De Kamer hikt aan tegen de subsidiestop op het pgb waarmee mensen thuis zorg kunnen regelen. De vrees bestaat dat het leidt tot meer vraag elders en dat dit het begin van het einde van de regeling is.

Klink denkt dat niet en beloofde er alles aan te doen om de sector vanaf 2011 financiële zekerheid te bieden. In 2011 wordt de pgb-regeling gewoon weer opengesteld, was zijn boodschap.

Betere controle

Het budget gaat omhoog omdat er rekening mee wordt gehouden dat mensen die nu te laat zijn, dan alsnog een aanvraag doen. Hij wil een stevigere regeling en ook betere controle.

Klink kondigde onlangs aan dat er 1,4 miljard euro teveel wordt uitgegeven in de zorg. Hij zoekt dekking voor dat bedrag. Zo wil hij het budget voor de langdurige zorg, de AWBZ, met bijna 290 miljoen euro verlagen.

Kost en inwoning

Ook komt er 400 euro eigen bijdrage voor kost en inwoning in een instelling. Om te voorkomen dat mensen die dat echt niet kunnen betalen in de problemen komen, worden maatregelen voorbereid.

Verder wil de bewindsman een eigen bijdrage van een tientje voor bezoeken aan de logopedist, ergotherapeut en dieetadviseur. De pil verdwijnt voor vrouwen ouder dan 21 uit het basispakket van de zorgverzekering, net als de looprekjes, krukken en rollators. En mondzorg zit alleen nog voor jongeren tot achttien jaar in het basispakket; nu ligt de grens op 21 jaar.

Bedenkingen

De Kamer heeft daar bedenkingen bij, vooral de eigen bijdrage voor logopedie, ergotherapie en dieetadvies. CDA'er Klink denkt echter niet dat mensen door de eigen bijdrage deze vormen van zorg zullen gaan mijden, zoals SP en PVV vrezen. Wel hoopt hij dat mensen zich bewuster worden dat zorg ook geld kost.

Klink reageert woensdag uitgebreid op alternatieven die partijen dinsdag aandroegen, zoals het uit het basispakket halen van middelen tegen voetschimmel. Nog voor het zomerreces donderdag begint, hakt de Kamer de knoop door.