DEN HAAG - Uitkeringsinstituut UWV heeft bijna 90 miljoen euro te veel uitgegeven aan re-integratietrajecten om werklozen aan een nieuwe baan te helpen.

Dat is veel meer dan de overschrijding van 35 miljoen euro, die eerder dit jaar op dit terrein bekend werd.

Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Donner heeft UWV opgedragen de overschrijding op de eigen begroting op te lossen zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening.

Deskundigen

De minister wil drie deskundigen aanstellen die de interne aansturing bij het instituut onder de loep nemen. Wie dit zijn, is nog onbekend. Het moeten volgens Donner personen zijn met ervaring in grote publieke organisaties die, zoals het uitkeringsinstituut, in een complexe situatie moeten opereren.

Ook heeft de bewindsman de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) gevraagd onderzoek te doen naar de maatregelen die het UWV neemt om de budgetten beter te beheren.

Fusie

Volgens Donner is de overschrijding vorig jaar en begin dit jaar ontstaan, terwijl het instituut bezig was met een fusie met de Centra voor Werk en Inkomen (CWI).

Ondertussen liep volgens de bewindsman de werkloosheid op en gaven zogenoemde werkcoaches van het UWV voorrang aan een snelle bemiddeling naar werk boven een financiële zorgvuldigheid. De minister wil weten of dit een structureel probleem is of een incident.

'Goed werk'

''Op tal van terreinen heeft het UWV de afgelopen jaren goed werk verricht'', aldus Donner. Hij stelde dat veel mensen die door de crisis werkloos zijn geworden, aan het werk zijn geholpen. ''Maar het kan niet zo zijn dat een begroting zo fors wordt overschreden.''

In totaal wordt nu op de begroting van dit jaar bij het UWV 215 miljoen euro besteed aan de inkoop van re-integratietrajecten. Dit bedrag is inclusief de kosten voor het veiligstellen van hulp aan langdurig werklozen. Dat was in maart toegezegd na de ophef in de Kamer over de overschrijding van 35 miljoen euro.

Budget

Het UWV erkent in een brief aan de minister dat het zich niet aan de afspraken heeft gehouden die over het budget zijn gemaakt. ''Bij de overschrijding van het re-integratietraject WW is sprake geweest van een tekortschietende sturing'', schrijft UWV-bestuursvoorzitter Joop Linthorst.

Inmiddels heeft het instituut maatregelen genomen, zodat niet weer dezelfde fout gemaakt wordt. Voor augustus komt het UWV met een uitgebreid verbeterplan, om de dienstverlening en de aansturing binnen het instituut verder te verbeteren.