DEN HAAG - Het is niet mogelijk om op korte termijn de import van op dubieuze wijze geproduceerde steenkool te voorkomen. Effectieve maatregelen hiertegen kunnen alleen worden genomen door internationaal afspaken te maken binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Dat heeft demissionair minister Tineke Huizinga (VROM) dinsdag gezegd.

Ze reageerde op Kamervragen van onder anderen CDA-Kamerlid Ger Koopmans naar aanleiding van onderzoek van tv-programma Netwerk naar 'foute' steenkolen. De uitzending hierover is dinsdagavond.

Mensenrechten

Nederlandse stroomproducenten zouden steenkolen inkopen van bedrijven uit Colombia die mensenrechten schenden. Daarbij zou het gaan om onderdrukking en zelfs moord door paramilitaire organisaties die door de steenkolenproducenten zouden worden betaald.

''Als dit waar is, dan is dat schokkend'', zei Huizinga over de praktijken. Tegelijk wees ze erop dat regels van de WTO ''ons verbieden om eisen te stellen aan de import van producten''. Ze wees erop dat dit soort problemen zich niet alleen beperken tot steenkolen, maar ook veel andere producten.

''Dus de WTO is de plek om hierover afspraken te maken. Het wordt dan een zaak van de lange adem, maar wel een met succes.''

Verantwoordelijkheid

Koopmans reageerde teleurgesteld op de reactie van de minister. ''Zo schieten we geen steek op'', stelde hij. Volgens de CDA'er kan er ook in Nederland meer worden gedaan, door bijvoorbeeld bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Huizinga erkende dat en stelde dat Nederlandse stroomproducenten beter de herkomst van kolen moeten onderzoeken. Ze zal hen daarover benaderen.

Verder wees Huizinga erop dat kwesties rond 'foute' steenkolen of andere producten waarbij bij de winning of productie bepaalde mensenrechten worden geschonden, bepaald niet alleen een zaak zijn van het ministerie van VROM. Dit gaat volgens haar ook de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken aan.