DEN HAAG - De ondernemingsraad (OR) van TNT Post sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen gaan vallen, maar wil die zoveel mogelijk voorkomen en bovendien oudere werknemers ontzien.

De OR zegt daarbij de steun nodig te hebben van het bedrijf, de vakorganisaties en de politiek.

Aflopen vrijdag kregen de postmedewerkers van TNT een brief, waarin staat dat er voor postbodes met een contract van meer dan 25 uur per week in de toekomst geen werk meer is.

Voor andere medewerkers ligt die grens bij 15 uur. De medewerkers kunnen door TNT geholpen worden bij het vinden van werk, vooral buiten het bedrijf, maar ook daarbinnen.

Verdelen

De OR wil dat voor TNT een uitzondering wordt gemaakt op de regel dat de ontslagen verdeeld moeten worden over leeftijdsgroepen.

TNT heeft naar verhouding veel oudere werknemers in dienst en zij hebben minder kansen op de arbeidsmarkt, aldus de OR.