TORONTO - Premier Jan Peter Balkenende kijkt tevreden terug op de G20-top in het Canadese Toronto.

Volgens hem is gebleken dat er internationaal eensgezindheid is over de noodzaak begrotingstekorten weg te werken en structurele hervormingen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, door te voeren.

''Deze top geeft aan dat het menens is'', blikte Balkenende zondagavond terug. De G20-landen spraken onder meer af dat de meeste ontwikkelde economieën in 2013 hun begrotingstekort hebben gehalveerd en vanaf 2016 werk maken van het terugdringen van de staatsschuld. Balkenende erkende dat niet elk land hetzelfde hoeft te doen, maar het verder gezamenlijk optrekken beschouwt hij als ''de grote winst'' van deze top.

Verschillen

Balkenende wees er op dat de verschillen binnen de G20 veel kleiner waren dan vooraf in de media werd gesuggereerd. Ook de Verenigde Staten toont zich bereid in te grijpen en zijn begrotingstekort te halveren.

In aanloop naar de top benadrukten de Amerikanen vooral de noodzaak van verdere maatregelen om de economie aan te jagen en waarschuwden ze het prille economische herstel niet in de kiem te smoren met bezuinigingen.

Bankenheffing

Ook over een ander twistpunt binnen de G20, een heffing voor banken om ze te laten meebetalen aan de kosten van de crisis, zijn de verschillen volgens Balkenende niet zo groot.

In de slotverklaring wordt erkend dat zo'n heffing een instrument kan zijn. Iedereen is vervolgens vrij of die ook ingevoerd wordt. Het Verenigd Koninkrijk heeft daartoe al besloten, de rest van Europa wil het ook, net als de Verenigde Staten.

Landen als Canada zien niets in een heffing, omdat hun banken geen last hebben gehad van de crisis en dus geen steun nodig hadden. 

Banken

Banken moeten ook op termijn er financieel zo sterk voor staan dat ze een crisis zoals die van de afgelopen jaren zonder overheidssteun kunnen doorstaan.

''Daarmee wordt de lat enorm hoog gelegd'', aldus minister Jan Kees de Jager (Financiën) na afloop van de top.

De precieze kapitaaleisen worden de komende maanden uitgewerkt. De Jager benadrukte wel dat een gefaseerde invoering noodzakelijk is. Wanneer de banken aan de nieuwe eisen moeten voldoen, is daardoor nog onduidelijk.