TORONTO - De twintig belangrijkste economieën, verenigd in de G20 en zondag bijeen in Toronto, hebben afgesproken dat de 'ontwikkelde landen' hun begrotingstekorten in 2013 tot de helft hebben teruggebracht en vanaf 2016 hun staatsschuld verlagen.

Voor het ene land is de opdracht daarmee anders dan voor de ander.

Het Verenigd Koninkrijk heeft het grootste tekort op de begroting: 11, 4 procent van het bruto binnenlands product.

De Britten hebben al een omvangrijk bezuinigingspakket aangekondigd met onder meer een heffing voor banken, hogere BTW en bevriezing van ambtenarensalarissen.

Amerika

Het tekort van de Amerikanen is rond de 11 procent, dat van Japan 9,8 procent. Het Nederlandse begrotingstekort bedraagt dit jaar naar verwachting 6,3 procent.

Nederland is geen lid van de G20, maar schoof dit weekeinde in Toronto wel voor de vierde keer aan.

Staatsschuld

Ook bij de staatsschuld zijn er grote verschillen. Japan kampt met een schuld van 227 procent van het bruto binnenlands product. Dat is bijna twee keer zoveel als nummer twee Italië (119 procent).

Overigens zijn de Japanse en Italiaanse schulden grotendeels gefinancierd door binnenlandse investeerders, waardoor hun risico een stuk minder groot is dan bijvoorbeeld bij Griekenland dat afhankelijk is van het buitenland.

De staatsschuld in Nederland loopt naar verwachting volgend jaar op naar 68 procent.

Zuid-Korea is het enige G20-lid dat een overschot heeft op de begroting, waarschijnlijk 1,1 procent dit jaar. De staatsschuld is daar 33,3 procent.