TORONTO - De regeringsleiders van de belangrijkste economieën ter wereld zijn het eens geworden over aanpak van de overheidstekorten. Dit bleek zondag op de G20-top in Canada.

De Duitse bondskanselier Merkel zei dat de tekorten in de ontwikkelde economieën in 2013 moeten zijn gehalveerd en dat deze landen vanaf 2016 hun schulden moeten terugdringen.

''Dit zal onderdeel zijn van het uiteindelijke document. Dit is meer dan ik verwachtte. Dit is een succes'', aldus Merkel.

Uit een voorlopig document voor de eindverklaring van de top bleek dat de tekortreductie wel per land zal verschillen. Dit betekent dat het tempo kan worden aangepast aan nationale omstandigheden.

Vriendelijke manier

Geconstateerd wordt dat na de internationale financiële crisis de economie weliswaar opkrabbelt maar niet overal in gelijke mate.

Centraal staat daarom bij de top zondag dat het terugdringen van de begrotingstekorten op een voor de economische groei ''vriendelijke'' manier moet gebeuren.

Twistpunt

Voor de top dook de aanpak van tekorten op als het grootste twistpunt. De Amerikaanse regering onder aanvoering van president Obama vreest dat voortijdig bezuinigen het economisch herstel kan breken.

Europese regeringen, onder aanvoering van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk willen juist voortvarend bezuinigen voordat financiële markten twijfels krijgen of overheden hun schulden wel kunnen terugbetalen.

Voor Merkel voelt de afspraak in Toronto als een ondersteuning van de Europese aanpak. Europese lidstaten hebben al afgesproken hun tekorten binnen een aantal jaren terug te dringen tot onder de toegestane grens van 3 procent van het bruto binnenlands product.

Nederland heeft dit jaar naar verwachting een tekort van meer dan 6 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht volgend jaar een daling naar 4,7 procent.

Staatsschuld

Het stabiliseren en daarna afbouwen van de oplopende staatsschuld lijkt voor landen een grotere opgave. Voorspellingen in de Verenigde Staten geven daar in ieder geval tot 2015 een stijging aan.

In Nederland loopt de staatsschuld door jaarlijkse begrotingstekorten en ingrepen in de financiële sector naar verwachting volgend jaar op tot 68 procent van het bruto binnenlands product.