DEN HAAG - Uitzendbureaus houden sinds 1998 op illegale wijze de concurrentie buiten de deur. Door hoge eisen te stellen aan keurmerken weren de uitzenders van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) onder meer buitenlandse bureaus van de Nederlandse markt, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) dinsdag.

De NMa heeft rapport opgemaakt tegen de ABU. Ook de aanverwante organisaties Stichting Financiële Toetsing, de Vereniging Registratie Onderaannemers en diens opvolger de Stichting Verificatie Registratie van Ondernemingen overtreden het kartelverbod.

Alle aangeklaagde instanties mogen nu reageren op de beschuldigingen. Vervolgens komt de NMa met een definitief besluit waarbij eventueel een boete aan de uitzenders kan worden opgelegd.