AGADIR - Walvissen zijn levend meer waard dan dood. Het toerisme dat gepaard gaat met het bekijken van walvissen was vorig jaar goed voor een omzet van ruim twee miljard dollar (1,7 miljard euro), zo blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in het Britse vaktijdschrift Marine Policy.

Zo'n dertien miljoen ecotoeristen hebben het afgelopen jaar betaald voor het zien van een walvis in zijn natuurlijke omgeving. Daarmee voorziet het walvistoerisme wereldwijd 13.000 mensen van werk.

De afgelopen decennia is het walvistoerisme gestaag toegenomen. Als de bestaande trend in hetzelfde tempo doorzet, dan komt dat de wereldeconomie jaarlijks meer dan vierhonderd miljoen dollar (324 miljoen euro) ten goede.

Bovendien komen er elk jaar 5700 extra banen bij en daarvan profiteren vooral ontwikkelingslanden.

Walvistop

De publicatie van de onderzoeksresultaten valt samen met de walvistop in Agadir, Marokko. Deze week praten daar 88 landen onder de vlag van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) over maatregelen om de walvis beter te beschermen.

Er is onder meer afgesproken om de komende vijf jaar de economische voordelen en de ecologische risico's van 'whale watching' te verkennen.

Een poging om een compromis te bereiken tussen landen die walvisjacht toestaan, zoals Japan, en landen die tegen de jacht zijn, waaronder Nederland, mislukte.

Het voorstel van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) moest het jarenlange gesteggel over de walvisjacht doorbreken. Het compromis zou de commerciële jacht op walvissen voor tien jaar weer toestaan, zij het beperkt.

Gedood

Geleidelijk zou het aantal walvissen dat zou mogen worden gedood, worden verminderd. Voorstanders stelden dat dit voorstel zou leiden tot aanzienlijk minder walvisvangst, maar tegenstanders eisten dat wordt vastgehouden aan het verbod op de jacht, dat al sinds 1986 geldt.

Het verbod werd destijds uitgevaardigd om de walvispopulaties de kans te geven te herstellen. Japan, IJsland en Noorwegen zijn lid, maar schenden het verbod. Japan doet dat onder het mom van wetenschappelijk onderzoek, IJsland en Noorwegen jagen commercieel.