DEN HAAG - De anticonceptiepil voor vrouwen ouder dan 21 jaar verdwijnt uit het basispakket. Dat geldt ook voor de mondzorg voor 18- tot 21-jarigen en hulpmiddelen als rollators, looprekjes en krukken.

Verder komt er een eigen bijdrage van 10 euro voor wie een beroep doet op de logopedist, ergotherapeut of diëtiste.

Bij de fysiotherapie komen twaalf behandelingen voor rekening van de patiënt, nu zijn dat er nog negen.

Dat zijn enkele maatregelen die het demissionaire kabinet maandag bekend maakte om greep te houden op de stijgende kosten in de gezondheidszorg. De wijzigingen gelden vanaf volgend jaar.

Overschrijdingen

Vanaf dit jaar wordt er 1,4 miljard euro meer uitgegeven dan begroot, becijfert demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid). Dat komt onder meer door overschrijdingen van honderden miljoenen in de tandartszorg, in ziekenhuizen, bij medisch specialisten en in de AWBZ.

Klink vermindert de totale pot met geld voor langdurige zorg (de AWBZ) met bijna 300 miljoen euro en haalt overschrijdingen terug bij de ziekhuizen en specialisten.

Eigen bijdrage

De komst van de eigen bijdrage voor logopedie, ergotherapie en dieetadvies bespaart volgens de bewindsman 60 miljoen euro. Door anticonceptie alleen nog te vergoeden voor jonge vrouwen tot 21 jaar bespaart Klink 32 miljoen, het schrappen van de looprekjes en krukken scheelt 21 miljoen euro en de maatregel voor de mondzorg voor jongvolwassenen scheelt 100 miljoen euro. Klink volgt hiermee het advies van het College voor Zorgverzekeringen.

Verder mogen medicijnen tegen depressie beperkt worden voorgeschreven, wat ook weer 20 miljoen moet opleveren. De eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg wordt uitgebreid. Volgens Klink is het onvermijdelijk dat mensen voor bepaalde vormen van zorg een eigen bijdrage gaan betalen.