AALSMEER - De ondernemersorganisatie VNO-NCW wil dat de Europese Commissie een onafhankelijk orgaan instelt dat de overmaat aan Europese regels aanpakt. Het Nederlandse Actal, het adviescollege toetsing administratieve lasten, kan daartoe als voorbeeld dienen. Dat heeft VNO-NCW voorzitter J. Schraven maandag gezegd.

De lasten die bedrijven hebben van wetten en regelgeving zijn te hoog, aldus Schraven. De overmaat aan regels remt de ondernemersgeest van de inwoners van de Europese Unie. Dat is volgens Schraven fataal, omdat de Europese economie steeds verder achterop raakt bij de Amerikaanse.

De overbodige regels zijn volgens VNO-NCW vooral schadelijk voor het midden- en kleinbedrijf. Als voorbeeld noemt Schraven de regels over genetisch gemanipuleerd voedsel.

Schraven vreest het komende jaar voor de broodnodige aandacht voor de doelstelling om Europa tegen 2010 de meest concurrerende economie ter wereld te laten zijn. De lidstaten moeten het in 2004 namelijk eens worden over een Europese grondwet. Daarnaast wordt de Unie uitgebreid met tien lidstaten.

De voorzitter van VNO-NCW bepleitte verder dat Europese universiteiten meer gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen zo wetenschappelijke kennis gebruiken om hun producten te verbeteren. Ook moeten bedrijven gemakkelijk werknemers kunnen aannemen en ontslaan om zo sneller te kunnen inspringen op veranderende markten.