WENEN - De reeks maatregelen om de bankensector te hervormen, kan de wereldeconomie met 3 procent afzwakken de komende vijf jaar.

Het aantal arbeidsplaatsen in de sector kan tot mogelijk tien miljoen afnemen, waarschuwt het Institute of International Finance (IIF) donderdag.

Het IIF is een koepelorganisatie die meer dan vierhonderd banken vertegenwoordigt. De regulerende overheidsmaatregelen behelzen onder meer voorstellen om een bankbelasting in te voeren en het aanhouden van grotere kapitaalbuffers voor financiële instellingen.

Daarmee moet een nieuwe financiële crisis worden voorkomen.

Bbp

Het bruto binnenlands product (bbp), de som van alle geproduceerde goederen en diensten, in de Verenigde Staten, de eurozone en Japan zou door de maatregelen met 0,6 procentpunt per jaar afnemen tussen 2011 en 2015.

De komende tien jaar zou de groei met 0,3 procentpunt afnemen, becijferde het IIF. De maatregelen pakken het slechtst uit voor de eurozone.

De economische groei in het eurogebied zou tot 2015 met gemiddeld 0,9 procent per jaar worden afgezwakt. In de VS en Japan zwakt de groei af met respectievelijk 0,5 en 0,4 procent.

Concurrentienadeel

''Eventuele maatregelen mogen niet tot een concurrentienadeel leiden voor Nederlandse en Europese banken'', stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie.

Volgens de belangenvereniging is het nog onbekend in hoeverre de economische kosten van de maatregelen worden gecompenseerd door een verbeterde stabiliteit van het financiële systeem.

De NVB vindt dat het nieuwe Nederlandse kabinet ''zeer behoedzaam te werk moet gaan'' met regulerende maatregelen voor de bankensector.