AMSTERDAM - De FNV schrijft een referendum uit over het akkoord dat vakbeweging en werkgevers vorige week hebben bereikt over verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Dat heeft de federatieraad, het parlement van de FNV, maandag besloten.

De leden krijgen in het weekeinde van 18 juni het stemformulier in de brievenbus. Zij kunnen dan via internet tot en met 30 juni hun stem uitbrengen.

De federatieraad neemt vervolgens op 14 juli een definitief besluit over het akkoord.

Levensverwachting

Kern van de afspraak is dat in 2020 zowel de AOW- als de pensioenleeftijd stijgt naar 66 jaar. In 2025 wordt het waarschijnlijk 67 jaar. De leeftijd stijgt mee met de levensverwachting en iedere vijf jaar wordt bekeken of hij verder moet verschuiven.

Mensen kunnen er nog steeds voor kiezen om op hun 65e met pensioen te gaan, maar dan leveren zij wel 6,5 procent AOW in. Volgens het akkoord stijgt de AOW wel meer mee met de lonen dan nu.