LUXEMBURG - De EU wil het aantal mensen dat arm is of dat dreigt te worden de komende tien jaar met 20 miljoen terugdringen. De EU-ministers van Sociale Zaken zijn het daarover maandag in Luxemburg eens geworden. Demissionair minister Piet Hein Donner heeft dat na afloop gezegd.

Nederland had zich eerder verzet tegen het opnemen van streefcijfers voor armoedebestrijding in de economische doelstellingen voor de middellange termijn.

Het kabinet wil dat in het beleid de nadruk ligt op zorgen dat mensen aan de slag komen. Het kan zich volgens Donner echter vinden in de nu gemaakte afspraken.

Risico

Volgens gehanteerde definitie telt de EU zo'n 100 miljoen personen die arm zijn of het risico lopen in armoede te vervallen, ruim 20 procent van het totaal. Nederland doet het met een percentage van 11,4 overigens relatief het beste.

De lidstaten moeten nu in Brussel plannen indienen hoe ze de armoede gaan verminderen. Volgens Donner hoeft Nederland zijn huidige beleid niet aan te passen.