LUXEMBURG - Nederland kan de export van socialezekerheidsuitkeringen aan mensen in onder meer Marokko blijven controleren.

Demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) heeft maandag weten te voorkomen dat Europa roet in het eten gooide.

Tijdens een beraad met zijn EU-collega's in Luxemburg slaagde hij erin een voorstel waardoor Nederland vrijwel geen mogelijkheid meer zou hebben de rechtmatigheid van de uitkeringen na te gaan, aangepast te krijgen.

Marokko

Het gaat om uitkeringen van AOW, arbeidsongeschiktheid en de nabestaandenwet, die geëxporteerd worden naar Marokko en enkele andere landen.

Vooral Marokko is belangrijk, omdat 85 van de circa 100 miljoen euro aan uitkeringen die jaarlijks worden verstrekt aan mensen in het buitenland daar naartoe gaat.

Nederland heeft met Marokko een overeenkomst om te kunnen controleren of iemand die daar naartoe is verhuisd recht heeft op een uitkering. Een EU-afspraak dreigde die overeenkomst te doorkruisen.

Informatie

De EU wilde maatregelen nemen waardoor lidstaten alleen nog konden afgaan op informatie van een uitkeringsgerechtigde, zonder de juistheid daarvan te kunnen beoordelen.

Na intensief onderhandelen wist Donner, die aanvankelijk helemaal alleen stond, de tekst toch aangepast te krijgen. Landen houden nu de mogelijkheid extra verificatiemogelijkheden op te leggen aan uitkeringsgerechtigden die in het buitenland wonen.

Samenwonen

Donner wil onder meer dat AOW'ers in Marokko en elders zelf gaan aantonen of ze al dan niet samenwonen, want dat heeft gevolgen voor de hoogte van hun uitkering.

Het stopzetten van de export van uitkeringen, zoals door een deel van de Tweede Kamer bepleit, is door het EU-besluit niet meer mogelijk. Volgens Donner was dat eerder ook al niet haalbaar, omdat de uitkeringsontvangers rechten hebben opgebouwd. Bovendien bevordert de export van uitkeringen dat mensen naar hun land van herkomst terugkeren, aldus de minister.