DEN HAAG - De sociale partners komen vrijdagmiddag naar verwachting tot een AOW-akkoord. Volgens ingewijden zetten zij in de namiddag in het gebouw van de Sociaal Economische Raad (SER) in Den Haag hun handtekening onder het akkoord.

In het akkoord staat dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 mag stijgen en in 2025 naar 67. Daarna zou deze leeftijd worden gekoppeld aan de verder stijgende levensverwachting en elke vijf jaar worden getoetst. Wel blijft het mogelijk om met 65 jaar te stoppen met werken.

De verwachting is dat een nieuw kabinet een breed gedragen akkoord van werkgevers en de vakbonden straks niet zomaar naast zich neer kan leggen.

Onbeschoft

SP-lijsttrekker Emile Roemer noemt het ''een beetje onbeschoft'' van de sociale partners om nu, zo vlak voor de verkiezingen, een akkoord te sluiten over de AOW, zo zei hij in het KRO-televisieprogramma Goedemorgen Nederland.

Vooral het tijdstip, vijf dagen voor de verkiezingen, steekt Roemer. ''Ik vind het een beetje onbeschoft om nu een mogelijk akkoord te sluiten terwijl het woord eigenlijk aan de kiezer is. Dan neem je de kiezer eigenlijk niet serieus'', aldus Roemer.

Agnes Jongerius

FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft ''goede hoop'' dat de vakbonden en de werkgevers vrijdagmiddag een akkoord bereiken over de AOW. Zij zei dit bij aankomst bij het gebouw van de Sociaal-Economische Raad in Den Haag, waar vrijdagmiddag de laatste hand wordt gelegd aan het akkoord.

Over de inhoud van het akkoord, dat eerder deze maand al in grote lijnen is uitgelekt, wilde zij nog niets zeggen. Wel benadrukte ze dat keuzevrijheid voor de FNV heel belangrijk is en dat zij erop heeft toegezien dat dit in het akkoord terugkomt.

Hoopvol

Ook de kersverse voorzitter van het CNV, Jaap Smit, toonde zich hoopvol gestemd.

Later in de middag schuiven premier Jan Peter Balkenende en minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken aan om technische details te bespreken.