DEN HAAG - De invoering van de zogenoemde omgevingsvergunning, die het voor burgers en bedrijven makkelijk moet maken om allerlei milieu- en bouwvergunningen aan te vragen, wordt opnieuw uitgesteld.

Er werd gestreefd naar 1 juli, maar dat blijkt niet haalbaar.

Dat heeft minister Tineke Huizinga van VROM dinsdag bekendgemaakt. De definitieve invoering vindt nu plaats op 1 oktober.

Volgens de bewindsvrouw komt ''hiermee duidelijkheid voor burgers, bedrijven en overheden over de datum waarop een verantwoorde invoering van de Wabo mogelijk is''.

Overleg

De wet Wabo, die de samenvoeging van allerlei vergunningen regelt, zou oorspronkelijk op 1 januari van dit jaar ingaan. Dat was ook al een jaar later dan voorzien.

De datum van 1 oktober is volgens VROM bepaald na overleg met verschillende organisaties, zoals het Interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het UvW (Waterschappen).

Computertechnologie

Vorige maand pleitte het VNG al voor uitstel. De reden daarvoor was dat de ontwikkelde computertechnologie nog in alle gemeenten moet worden ingevoerd en daarvoor is de tijd te kort.

Demissionair minister Tineke Huizinga (VROM) had als voorwaarde voor invoering op 1 juli gesteld dat de ICT goed moet functioneren. In een debat met de Tweede Kamer in april zei de bewindsvrouw nog alles in het werk te stellen om die streefdatum te halen.