DEN HAAG - Het streven om van Europa in 2010 de meest concurrerende en productieve economie ter wereld te maken is grotendeels mislukt, aldus een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) en Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat dinsdag is verschenen.

Het aantal betaalde banen is wel iets gestegen, maar de beoogde hogere onderwijs- en onderzoeksuitgaven zijn niet gehaald.

Wat betreft de doelen voor milieu en integratie doet de EU het nu gemiddeld slechter dan toen de zogeheten Lissabondoelstellingen voor 2010 werden gemaakt in 2000.

Desondanks blijken de Nederlanders een tevreden volkje, volgens het rapport. Na Denemarken zijn de mensen hier het meest tevreden met het eigen leven.

Vooral laagopgeleide Nederlanders zijn niet enthousiast over Europa, maar beseffen dat het economisch goed of onvermijdelijk is dat Nederland lid is van de EU.