DEN HAAG - Het overheidstekort van Nederland over 2010 valt hoger uit dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gat op de begroting bedraagt in 2010 volgens de nieuwe schattingen van het ministerie van Financiën 6,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

In de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) werd een tekort van 6,3 procent van het bbp voorspeld.

Kapitaalinjecties

Volgens het ministerie valt het tekort onder meer hoger uit doordat de kapitaalinjecties aan de genationaliseerde banken Fortis en ABN Amro anders doorwerken op de begroting dan eerder werd aangenomen.

Daarnaast vallen de inkomsten en de gasbaten tegen ten opzichte van de ramingen die in september vorig jaar werden opgesteld.

D66

D66-leider Alexander Pechtold vindt het teleurstellend dat het gat in de overheidsfinanciën groter is dan het kabinet had beloofd. Het is volgens hem opvallend dat het kabinet structurele financiële problemen dekt met eenmalige potjes geld.

Ook zijn alle besparingen die in het crisispakket waren aangekondigd, mislukt, aldus Pechtold. ''Dit kabinet laat ondanks goede bedoelingen alleen maar schulden achter'', stelde hij.