DEN HAAG - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijft stijgen. Eind maart ontvingen 290.000 mensen bijstand.

Dat zijn er bijna 10.000 meer dan een kwartaal eerder, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

Er komen vooral meer jongeren in de bijstand. Volgens het CBS heeft dat onder meer te maken met hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. In tijden van economische teruggang worden jongeren eerder ontslagen.

Als zij een werkloosheidsuitkering krijgen, is dat slechts voor korte tijd omdat zij nog maar beperkte WW-rechten hebben opgebouwd. Na de WW volgt veelal de bijstand.

Jonge mannen

Vooral het aantal jonge mannen (tot 27 jaar) in de bijstand nam toe. In deze groep steeg het aantal uitkeringen met 15 procent vergeleken met een kwartaal eerder.

De economische crisis heeft vooral bedrijfstakken getroffen waar veel mannen werken. Voor de hele groep mannen bedroeg de toename ruim 5 procent.

Het aantal vrouwen in de bijstand nam in dezelfde periode met 2 procent toe. Bij vrouwen onder de 27 bedroeg de stijging 5 procent.

Tussen maart 2005 en eind 2008 daalde het aantal bijstandsuitkeringen tot 259.000. Sindsdien is sprake van een stijging met gemiddeld 6000 per kwartaal.