DEN HAAG - CDA-minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft in de coalitie met de PvdA meerdere keren gedreigd op te stappen.

Volgens hem probeerden de sociaaldemocraten onder aanvoering van minister Wouter Bos van Financiën elke uitbreiding van de marktwerking in de zorg om puur politieke redenen tegen te houden.

Klink zegt dat in een zaterdag gepubliceerd interview met Het Financieele Dagblad.

"In de ministerraad heb ik soms wel gezegd: als dit niet gebeurt jongens, dan is het voor mij gewoon einde oefening. Dat moet je niet te vaak doen, maar ik meende het dan ook echt.

Omdat ik ontwikkelingen in mijn zorgsector niet laat stagneren door puur politieke tegenstellingen", aldus Klink.

Hij noemt als voorbeeld de kabinetsbesluiten om bij 34 procent en later 50 procent van de ziekenhuiszorg marktwerking in te voeren. "Ik wijk niet voor een puur politieke afweging over marktwerking, uit angst voor de beeldvorming."

Plasterk

PvdA'er en oud-minister Ronald Plasterk stelt in een reactie namens zijn partij dat de sociaaldemocraten de uitbreiding van marktwerking inderdaad hebben geblokkeerd. "Het CDA wilde van de zorg een echte markt maken waar ziekenhuizen voor de winst gaan in plaats van voor de patiënten.

Dat is niet de toekomst die wij voor de zorg voor ogen hebben. Het CDA kiest nu weer voor meer marktwerking in de zorg. Dat is een kant die we echt niet op moeten", aldus Plasterk.