BILTHOVEN - Als alle landen die hebben deelgenomen aan de VN-klimaattop in Kopenhagen doen wat ze hebben beloofd, kan de uitstoot van CO2 worden beperkt met 70 procent van wat nodig is. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving berekend.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, zijn extra inspanningen nodig.

Alle landen hebben na de mislukte top moeten aangeven welke toezeggingen ze wilden doen. Als iedereen er nog een schepje bovenop doet, dan wordt de doelstelling in 2020 wel gehaald, verwacht het adviesorgaan van de overheid.

De landen konden tot eind januari hun plannen indienen. Die heeft het PBL nu doorgerekend.

Broeikasgas

De geïndustrialiseerde landen kunnen volgens het planbureau de uitstoot van het broeikasgas CO2 nog meer beperken. De scheep- en luchtvaart moet schoner. De ontbossing moet in 2020 met de helft worden teruggedrongen. Bovendien zijn de nationale klimaatplannen van China en India veel milieuvriendelijker dan wat zij in Kopenhagen hebben afgesproken.

Het kan ook helemaal mis gaan. Er ligt een aantal grote gevaren op de loer. In de Verenigde Staten moet de Senaat over een klimaatwet stemmen.

Risico

Het risico dat deze niet wordt aangenomen of wordt afgezwakt is aanzienlijk, licht een woordvoerder toe. Dat kan tot gevolg hebben dat een aantal andere rijke landen vindt dat ook zij hun emissies niet zo strak hoeven te handhaven.

Dit najaar volgt in Cancun (Mexico) een nieuwe top. Demissionair minister Tineke Huizinga (Milieu) houdt er sterk rekening mee dat daar eveneens geen juridisch bindend klimaatakkoord wordt bereikt over de uitstoot van CO2.