AMSTERDAM - De Europese schuldencrisis dreigt het prille herstel van de financiële sector te ondermijnen en kan leiden tot een nieuwe terugval van de economie.

Om verder onheil te voorkomen zijn overheidsbezuinigingen onvermijdelijk.

Dat zei directeur Lex Hoogduin van De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag.

''De problemen komen op een heel moeilijk moment'', stelde Hoogduin in zijn halfjaarlijkse analyse van de stabiliteit van het financieel systeem.

''We zaten net in fase van herstel. Nu doen zich nieuwe risico's voor, terwijl de benodigde buffers voor een groot deel zijn opgebruikt.''

Vertrouwen

Overheden moeten volgens Hoogduin daarom snel duidelijk maken hoe ze hun reserves weer aan gaan vullen.

''We moeten alles doen om te voorkomen dat het herstel van het vertrouwen wordt aangetast. Op de financiële markten is dat al gebeurd, in hoeverre het vertrouwen in de rest van de economie is geraakt is nog onduidelijk.''

Haast

Om een nieuwe financiële crisis te voorkomen, dringt DNB aan op meer haast bij de hervorming van het financiële systeem. ''Het achterwege laten van die aanpassingen legt de kiem voor een volgende crisis'', waarschuwt de bank in het stabiliteitsrapport.

Daarbij zijn strengere eisen aan de hoeveelheid kapitaal die banken achter de hand moeten houden volgens Hoogduin belangrijker dan andere plannen, zoals de instelling van een bankbelasting.

Buffers

''Er liggen veel plannen op tafel, maar we moeten naar het geheel blijven kijken. Onze prioriteit ligt bij de buffers. Die moeten verder omhoog, dat is de belangrijkste les van de financiële crisis.''

Een nieuwe recessie blijft volgens de DNB-directeur een reëel gevaar, ook omdat bezuinigingen een nieuwe rem zullen zetten op de economische groei.

''Maar er is geen optie die geen geld kost. Het aanhouden van de hoge tekorten en lage buffers kost op den duur veel meer.''