DEN HAAG - Bij de rijksoverheid zijn de afgelopen twee jaar ruim 6600 banen verdwenen. Daarmee ligt het terugbrengen van het aantal rijksambtenaren iets voor op schema.

Dat staat in een rapportage over het verkleinen van de rijksoverheid die minister Ernst Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In totaal moeten er over twee jaar 12.800 functies verdwenen zijn. Dit betekent niet dat het aantal banen ook met dat getal zal afnemen, want er komen ook weer functies bij.

In 2006 waren er 5000 nieuwe vacatures, waarvan er ruim 3500 zijn vervuld.

Het huidige kabinet schiep ruim 1200 nieuwe functies, die nodig zijn om nieuw beleid op poten te zetten. Voor een groot deel zijn dit banen waarvoor anders personeel moest worden ingehuurd.