PARIJS - De werkloosheidsuitkering WW zou verkort moeten worden tot een jaar, behalve in tijden van economische crisis. Dan zou de uitkering weer twee jaar mogen duren.

Adjunct-secretaris-generaal Aart de Geus van de OESO steunt dat idee, dat recent is geopperd door UWV-topman Joop Linthorst.

''Ik geloof dat zo'n systeem kan werken'', zei De Geus, voormalig minister van Sociale Zaken, donderdag tegen het ANP.

''Met een WW-termijn van een jaar loopt Nederland internationaal meer in de pas met andere landen. En een 'ventiel' naar een periode van twee jaar vind ik sociaal een goed idee. Want het is niet zo sociaal om bij een crisis geld weg te halen bij werklozen.''

Prikkel

Een verkorting van de WW in goede tijden prikkelt werklozen om sneller een baan te zoeken. ''De WW is een station, geen plaats voor langparkeren.''

De Geus pleit verder dat een nieuwe regering in Nederland zo snel mogelijk de ontslagbescherming vermindert.

''Als je het nuchter bekijkt is Nederland een van de landen met de strengste regels tegen ontslag van alle landen van de OESO''. Volgens hem zullen werkgevers eerder nieuw personeel aannemen als ze er weer makkelijker van afkunnen.

Nu zijn het veelal uitzendkrachten die als eersten moeten vertrekken. Om een tweedeling in de samenleving te voorkomen, zouden ook de werknemers die al lang in dienst zijn makkelijker aan de deur gezet kunnen worden.

''Wij zitten in Nederland erg vast aan het patroon dat er weinig beweging is in de loopbaan. Mensen blijven lang in vaste dienst, vooral bij de overheid.''

Werkloosheid

De Geus geeft toe dat de ontslagbescherming heeft geholpen om de werkloosheid laag te houden bij de recessie. ''Het dempt de recessie, maar straks dempt het ook de opleving.''

FNV-voorzittter Agnes Jongerius is tegen het idee voor een kortere WW. ''De economische crisis en het ingezakte vertrouwen maken dat mensen zich niet ook nog eens zorgen moeten maken of ze hun huis nog wel kunnen betalen'', reageerde ze bij het OESO-overleg in Parijs. ''Gebruik de uitkeringen dus om mensen zekerheid te geven.''

Het verminderen van ontslagbescherming voor een flexibeler arbeidsmarkt vindt Jongerius maar raar. ''Waarom is dat nu nodig? We hebben al veel flexwerkers. Dit is voor mij echt prioriteit nummer 99.''