UTRECHT - Bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zijn het afgelopen jaar 473 klachten ingediend. Dat is een stijging van 10 procent vergeleken met het jaar ervoor.

De meeste klachten hadden betrekking op discriminatie op grond van leeftijd (22 procent) en handicaps of chronische ziekten (17 procent). Dat blijkt uit het jaarverslag van de CGB dat donderdag is gepubliceerd.

Een woordvoerder van de commissie denkt dat de stijging voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan een voorlichtingscampagne, maar kan niet uitsluiten dat er sprake is van verharding van de verhoudingen op de werkvloer.

Impact

Volgens de CGB heeft discriminatie op de werkvloer een grote impact op werknemers. Werkgevers hebben hierbij een rol te vervullen, stelt de commissie.

''De rol van de leidinggevende is bepalend bij het realiseren van een discriminatievrije werkomgeving.'' Maar die zouden daar lang niet altijd op zijn toegerust, concludeert de commissie op basis van haar onderzoeken, oordelen en adviezen.

Verzoeken

Het aantal verzoeken tot een oordeel van de commissie over discriminatie op basis van godsdienst nam in 2009 relatief af, van 8 (2008) tot 6 procent.

In 2009 bracht de CGB acht adviezen uit. Een ging over de ongelijke beloning van mannen en vrouwen in Nederland. De commissie is inmiddels met een uitgebreid onderzoek begonnen naar beloningsverschillen in ziekenhuizen.

In hetzelfde advies constateerde de CGB dat zwangere vrouwen moeilijk aan een baan komen, dat hun contracten niet verlengd worden of dat ze vanwege zwangerschapsverlof geen bonus krijgen. ''Ook hiernaar zal de CGB nader onderzoek verrichten.''