AMSTERDAM - Ongeveer 45 duizend huiseigenaren kampen met hoge woonlasten en een dreigende restschuld als hun woning wordt verkocht.

Van hoge lasten is sprake als meer dan 35 procent van het inkomen opgaat aan de hypotheek, woonlasten en kosten voor water en energie.

Door de gestegen werkloosheid en de gedaalde huizenprijzen is deze groep nu extra kwetsbaar, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een studie. Als de crisis erger wordt kan het aantal huishoudens dat in de problemen dreigt te raken oplopen tot 65 duizend.

De problemen doen zich pas voor als de eigenaar door hoge schulden wordt gedwongen zijn huis te verkopen.

Hoge schulden

De verkoop levert dan niet genoeg op om de schulden af te lossen, waardoor de eigenaar achterblijft zonder huis en met hoge schulden. Vooral starters lopen het risico om met hoge woonlasten en een dreigende restschuld te worden opgezadeld. Naast starters hebben ook niet-westerse migranten en zelfstandigen deze problemen vaak.

Er is al meerdere keren geopperd kopers minder hoge hypotheken te geven. Volgens het SCP zorgt dat op langere termijn voor minder huishoudens waar een problematische restschuld dreigt, maar op korte termijn kan zo'n maatregel voor een verdere daling van de huizenprijzen zorgen.

Het wordt dan namelijk voor veel mensen opeens moeilijker een duur huis te kopen, waardoor de interesse in zulke huizen daalt.