DEN HAAG - Wanneer Nederland de komende tien jaar niet extra blijft investeren in kennis, loopt het economische groei mis. Uitgaven aan onderwijs, onderzoek en innovatie leveren geld op en leiden tot hogere economische groei.

Dat blijkt uit onderzoek dat The Conference Board, een internationaal onderzoeksinstituut van het bedrijfsleven, heeft uitgevoerd in opdracht van het Innovatieplatform.

Bijna de helft van de economische groei tussen 1995 en 2008 was afkomstig van investeringen in kennis en innovatie, aldus het onderzoek. Van die helft is een derde afkomstig van publieke investeringen en twee derde van private investeringen.

Inflatie

De afgelopen jaren is Nederland meer gaan investeren in kennis. Wanneer deze groei niet wordt doorgezet en de investeringen alleen stijgen met de inflatie, blijft de economische groei volgens het onderzoek het komende decennium met 0,4 tot 0,6 procent achter.

Door niet extra te investeren verliest Nederland de komende tien jaar zo tussen 68 en 123 miljard euro van de nationale productie.

Belangrijke boodschap

''Dit onderzoek bewijst dat investeren in kennis geld oplevert. Juist nu we voor de taak staan de publieke uitgaven grondig te herzien is dit een belangrijke boodschap voor een volgend kabinet'', zei Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgroep van het Innovatieplatform die opdracht tot het onderzoek had gegeven.

Als de investeringen stijgen in het tempo van 2000 tot 2008, groeit het bruto nationaal product (bnp) met 1,9 procent. Stijgen de investeringen alleen mee met de inflatie, blijft de groei van het bnp steken op 1,5 procent, aldus de onderzoekers.