DEN HAAG - Migranten draaien sneller mee in de maatschappij als zij tijdens de inburgering niet alleen Nederlands leren maar ook gaan werken of een opleiding beginnen. De inburgeringscursussen moeten daarom grondig worden vernieuwd. Dat staat in een conceptadvies dat de Sociaal-Economische Raad dinsdag heeft gepubliceerd.

Het adviesorgaan van de regering vindt dat de rijksoverheid en de gemeenten ervoor moeten zorgen dat meer vreemdelingen tijdens de inburgering de weg naar werk inslaan. Hiervoor is meer maatwerk nodig. Ook moet de migrant meer verantwoordelijkheid krijgen voor zijn eigen inburgering, aldus de SER.