DEN BOSCH - De supermarktketen Laurus gaat in cassatie tegen een uitspraak van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam dat het bedrijf wanbeleid heeft gevoerd. Ook de commissarissen tekenen protest aan tegen deze uitspraak.

De president van de Ondernemingskamer oordeelde eerder deze maand dat de toezichthouders niet tijdig hebben ingegrepen toen de Konmar-operatie uit de hand liep. Zij zouden mee verantwoordelijk zijn de één-formulestrategie die de directie voerde.

Laurus stelde maandag dat de uitspraak betekent dat de commissarissen op de stoel van de directie moeten gaan zitten. Volgens de huidige wet zijn de taken van commissarissen en directie van elkaar gescheiden. De supermarktketen en de zeven (oud-)commissarissen stappen naar de Hoge Raad om helder te krijgen wat de taak van de toezichthouders is.

Onverantwoord risico

De Ondernemingskamer oordeelde op 16 oktober dat de directie en commissarissen wanbeleid hebben gevoerd bij de ombouw van de supermarkten naar de Konmar-formule. Laurus nam volgens de rechter een onverantwoord risico bij de ombouw. Daarnaast beval de Ondernemingskamer een nader onderzoek naar de overname van Laurus (Super de Boer, Edah en Konmar) door het Franse Casino. Dat onderzoek gaat gewoon door.

Oud-commissaris E. Albada Jelgersma en de Vereniging van Effectenbezitters hadden de zaak tegen Laurus aangespannen. Zij hebben zich nog niet uitgelaten over mogelijke schadeclaims.

De ombouwoperatie van de supermarkten liep faliekant mis en werd in het najaar van 2001 stopgezet. Door de financiële problemen die dat met zich meebracht, was Laurus genoodzaakt zijn heil te zoeken tot Casino. Dat Franse concern kreeg vorig jaar een belang van bijna 39 procent in Laurus, met een optie op 51 procent.

De meeste Konmars worden inmiddels weer omgebouwd tot Super de Boer of Edah. Albada Jelgersma heeft door de transactie met Casino zijn belang in Laurus zien verschrompelen van 34 naar 9 procent.