DEN HAAG - Ongeveer twee op de drie studenten betalen meer huur voor hun kamer dan volgens het zogeheten woningwaarderingsstelsel (WWS) wettelijk is toegestaan. Het gaat gemiddeld om een bedrag van 65 euro per maand.

Dat blijkt uit een enquête die de studentenorganisatie LSVb heeft gehouden onder 26.000 studenten. De bond presenteerde de resultaten woensdag.

''De cijfers zijn zeer schokkend en er moet echt iets gebeuren om deze situatie op te lossen'', vindt Anne van Dijk, binnen de LSVb verantwoordelijk voor de portefeuille huisvesting.

Oppervlakte

In het WWS wordt op grond van een puntensysteem per kamer bepaald wat een redelijke huurprijs is. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de oppervlakte en het aantal personen met wie sanitaire voorzieningen moeten worden gedeeld.