DEN HAAG - Nederland stopt 32 miljoen euro in een fonds voor schonere vormen van energie in Midden- en Oost-Europa. De Oost-Europabank (EBRD) beheert het fonds en moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide in het oosten van Europa wordt beperkt.

Nederland en de EBRD hebben maandag in Den Haag een overeenkomst ondertekend waarmee ze het fonds bezegelden. Namens Nederland zette minister van Economische Zaken Brinkhorst zijn handtekening. De president van de Oost-Europabank, Jean Lemierre, was naar Den Haag gekomen om zijn eigen handtekening te zetten. Voor Nederland is het fonds een manier om uitvoering te geven aan het zogeheten Kyoto-protocol, dat de uitstoot van schadelijke gassen zoals CO2 moet tegengaan.

Nederland is krachtens het protocol verplicht om de uitstoot in met 6 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 1990. De helft van de reductie moet in eigen land totstandkomen, de rest mag elders zoals in Oost-Europa via de handel in zogeheten emissierechten. Het voordeel daarvan is dat het goedkoper is. Met behulp van het nieuwe fonds kan Nederland een vermindering van ongeveer 6 megaton CO2 tot stand brengen. Dat is ongeveer eenzesde van wat Nederland in het buitenland mag reduceren, aldus een woordvoerder van Economische Zaken.

Grote behoefte

EBRD-president Lemierre verklaarde maandag dat Oost-Europa grote behoefte heeft aan fondsen zoals deze. "In vergelijking met wat in de regio nu aan efficiënte vormen van energie mogelijk is, is dit een hele stap." Het fonds is het eerste in zijn soort in Europa en de Fransman hoopt dat er navolging zal komen.

Volgens Lemierre kunnen landen zoals Bulgarije, Roemenië en Rusland gebruik maken van het fonds, waarmee investeringen zullen worden gedaan voor het opwekken van schonere vormen van energie. Opvallend is overigens dat Rusland het Kyoto-protocol (nog) niet heeft geratificeerd. Volgens Lemierre is dat echter geen beletsel om gebruik te maken van het fonds.

De Fransman wilde niet inhoudelijk reageren op de omstreden arrestatie van Michaïl Chodorkovski, de topman van het Russische olieconcern Yukos. In Rusland bestaat de angst dat als gevolg van de aanhouding buitenlandse investeerders worden afgeschrikt. Volgens Lemierre is het echter nog "te vroeg" om daar iets over te zeggen.